Radnici JP Parkinzi izvršili čišćenje dijela korita rijeke Gradašnice

Iako je u ljetnim danima korito male rijeke Gradašnice skoro pa bez vode to može biti i prilika da se očisti njeno korito. Prema  planu komunalnih usluga čišćenje korita rijeke Gradašnice podrazumijeva popločani dio, pokos i pojas od 1 metra širine od pokosa,po dužini, sa obje strane rijeke. Čišćenje korita rijeke podrazumjeva prikupljanje otpadnog materijala iz korita i oko korita rijeke, utovar.odvoz i deponovanje prikupljenog otpadnog materijala. Čišćenje korita rijeke vrši se tokom cijele godine a ukupna površina za čišćenje iznosi cca 15.000 metara kvadratnih. Radnici JP parkinzi su iskoristili ove lijepe dane i dali svoj doprinos čistoći naš ueg grada te ovih dana izvršili cjelokupno čišćenje jednog dijela korita rijeke Gradašnice. Više o ovoj akciji možete pogledati u foto prilogu na linku.

Generalne informacije

IDENTIFIKACIONO POREZNI BROJEVI:

JIB:   4210144270001

PDV:    210144270001

BROJEVI BANKOVNIH RAČUNA:

SBERBANK:    1404051110000175