JP Parkinzi Vam nude u okviru svojih usluga izradu i postavljanje trotoar kugli. Pozitivne efekte postaljvanje tzv. trotoar kugli možete vidjeti svakodnevno u našem gradu. Prevashodni cilj im je da spriječe nesavjesne i bahate vozače da parkiraju duž i na trotoaru te tako onemogućavaju normalan tok pješačkog saobraćaja. Pozitivan efekat postavljenih kugli je i taj da sada pješaci mogu normalno da se kreću trotoarom i nisu izloženi opsanostima kretanja po kolovozu, zbog prethodno blokiranih dijelova trotoara.

Trotoar kugle se izrađuju prema standardnim dimenzijama, kao liveni program betonskog programa, te se vrlo lako dopremaju i montiraju na Vašu lokaciju. Nudimo Vam vrlo povoljno ako ste pravno ili fizičko lice prodaju i montažu ovih kugli u skaldu sa perthodnim sagledavanjem sitauacije od strane našeg stručnog tima.

 

Generalne informacije

IDENTIFIKACIONO POREZNI BROJEVI:

JIB:   4210144270001

PDV:    210144270001

BROJEVI BANKOVNIH RAČUNA:

SBERBANK:    1404051110000175