Zone parkiranja

Program javnih parkirališta obuvata sve javno-saobraćajne površine užeg gradskog jezgra Općine Gradačac, koje prema postojećoj namjeni, saobraćajnoj pristupačnosti i dimenzijama, udovoljavaju uslovima s namjenom javnih parkirališta pod naplatom.
Područja obuvaćena Programom su prostori i površine oko zgrade Općine Gradačac, Doma zdravlja, Kule Husein kapetana Gradaščevića, te parking prostor oko sportske dvorane Skenderija i u naselju Potok mahala.
Sukladno organizaciji parkirnih mjesta na površinama javnih parkirališta pod naplatom, razlikuje se dva osnovna tipa parkirališta i to:

  • Izvanulična ili parkirališta zatvorenog tipa nakojima je specifičnost koncentracija velikog broja parkirnih mjesta na relativno malom prostoru, karakteristična za trgove, objekte raznih namjena, te proširenja uz saobraćajnice;
  • Ulična ili parkirališta otvorenog tipa kojima je specifičnost pozicija parkirnih mjesta duž saobraćajnica jednostrano ili obostrano.

Uvažavajući podjelu parkirališta pod naplatom, navedenu u prethodnom tekstu i argumente koji su navedeni u cilju opravdanosti takve podjele, može se izvršiti zoniranje parkirališta kako slijedi:

„ZONA 1“ –parkirališta uz trgovačke ili administrativne sadržaje užeg centra Općine Gradačac;

„ZONA 2“ –parkirališta uz poslovne i društvene sadržaje, te stambene objekte i sezonska parkirališta;

 

TABELARNI PRIKAZ PARKING ZONA:

Lokacija

Način naplate

Broj parkirnih mjesta

ZONA
"1"

ZONA
"2"

Ukupno

Titova “1”

GOD

15 -

15

Titova “2”

GOD

10 -

10

Trg “1”

GOD

39 -

39

Trg “2”

GOD

40 -

40

Park

GOD

40 -

40

Škola “IGK”

GOD

114 -

114

Ulica Husein kapetana Gradašćevića

GOD

54 -

54

Skenderija

GOD

102 -

102

Zanatsko tržni centar “1”

TRŽNICA/PIJACA

Zanatsko tržni centar “2”

GOD

- 24

24

Stara bolnica

GOD

23 -

23

Ulica Reufa Huseinagića

GOD

23 -

23

Potok mahala “1”

GOD

49 -

49

Potok mahala “2”

GOD

- 28

28

Ulica Hadžiefendijina

GOD

33 -

33

Stara autobuska

GOD

- 29

29

Dom zdravlja

GOD

- 101

101

Stari grad

GOD

- 62

62

Općina

GOD

30 -

30

UKUPNO

572

244

816

 

GRAFIČKI PRIKAZ:

Generalne informacije

IDENTIFIKACIONO POREZNI BROJEVI:

JIB:   4210144270001

PDV:    210144270001

BROJEVI BANKOVNIH RAČUNA:

SBERBANK:    1404051110000175