Cijene parking karata

Za parkiranje na javnim parkiralištima plaća se naknada radnim danom i subotom od 7:00 do 22:00 sati. Nedjeljom je parkiranje besplatno. Povlašteno parkiranje ostvaruju stanari pojedinih kolektivnih stambenih jedinica na odogovarajućim parkinzima, a pravo na besplatno korištenje parking prostora ostvaruju invalidne osobe uz jasno predočene kartice statusa invalidnosti.

Cijene parking karte po zonama ( KM )
Vrijeme Zona1 Zona2
Pola sata 0,5 XXXX
Sat 1,0 0,5
Dnevna 4,0 3,0

 

Cijene pretplatne parking karte po zonama ( KM )
Vrsta karte Zona 1 Zona 2
Mjesečna 40,0 30,0
Polugodišnja 150,0 100,0
Godišnja 200,0 150,0
Rezervacija 600,0 400,0

 

Cijene povlaštene pretplatne parking karte za stanare po zonama ( KM )
Vrsta karte Zona 1 Zona 2
Mjesečna 10,0 7,0
Polugodišnja 40,0 30,0
Godišnja 75,0 50,0
Rezervacija 300,0 200,0

 

 

 

 

Generalne informacije

IDENTIFIKACIONO POREZNI BROJEVI:

JIB:   4210144270001

PDV:    210144270001

BROJEVI BANKOVNIH RAČUNA:

SBERBANK:    1404051110000175