Lokacije parkirališta

Parkirališta sa lokacijama, nazivima te brojem parking mjesta u Gradačcu

Lokacija

Način naplate

Broj parkirnih mjesta

Naplata

Bez naplate

Invalidi

Rezervisano

Ukupno

Titova “1”

GOD

14

0

1

0

15

Titova “2”

GOD

9

0

1

0

10

Trg “1”

GOD

36

0

3

0

39

Trg “2”

GOD

37

0

3

0

40

Park

GOD

38

0

2

0

40

Škola “IGK”

GOD

108

0

6

0

114

Ulica Husein kapetana Gradašćevića

GOD

51

0

3

0

54

Skenderija

GOD

99

0

3

0

102

Zanatsko tržni centar “1”

TRŽNICA/PIJACA

Zanatsko tržni centar “2”

GOD

22

0

2

0

24

Stara bolnica

GOD

22

0

1

0

23

Ulica Reufa Huseinagića

GOD

21

0

2

0

23

Potok mahala “1”

GOD

44

0

5

0

49

Potok mahala “2”

GOD

25

0

3

0

28

Ulica Hadžiefendijina

GOD

32

0

1

0

33

Stara autobuska

GOD

27

0

2

0

29

Dom zdravlja

GOD

95

0

6

0

101

Stari grad

GOD

59

0

3

0

62

Općina

GOD

29

0

1

0

30

UKUPNO

768

0

48

0

816

 SEZONSKA PM POD NAPLATOM - UKUPNO

 

0

 CJELOGODIŠNJA PM POD NAPLATOM - UKUPNO

 

816

Generalne informacije

IDENTIFIKACIONO POREZNI BROJEVI:

JIB:   4210144270001

PDV:    210144270001

BROJEVI BANKOVNIH RAČUNA:

SBERBANK:    1404051110000175