Mirnes Bešić - v.d direktora

Funkciju v.d. direktora JP PARKINZI obnaša Mirnes Bešić.

Direktor vam želi dobrodošlicu na web stranicu JP PARKINZI doo GRADAČAC.

KRATKA BIOGRAFIJA:

U PRIPREMI

DIREKTOR

          Nihad Okanović


                      DOBRO DOŠLI !!!
U svoje lično ime i u ime svih uposlenika JP Parkinzi Gradačac želim da Vam poželim dobrodošlicu na web stranicu JP Parkinzi, koja ima za cilj da Vas informiše i obavijesti kako o našim aktivnostima tako i o Vašim pravima. za svaku vrstu saradnje i sugestiju smo spremni da bismo bili bolji. Sve prijedloge, pohvale i kritike možete uputiti na mail 

direktor@parkinzi.ba

OPŠIRNIJE

 

Generalne informacije

IDENTIFIKACIONO POREZNI BROJEVI:

JIB:   4210144270001

PDV:    210144270001

BROJEVI BANKOVNIH RAČUNA:

SBERBANK:    1404051110000175