Uređenje javne površine kružnog toka

Svjedoci smo u posljednjih godinu dana da je izgradnja kružnog toka kod benzinske pumpe Energopetrol bila pun pogodak sa aspekta fluktacije saobraćaja. Kružni tok je učinio da  se saobraćaj na spoju dva veoma važna i frekventna saobraćajna pravca M 14.1 i R-462 učinio izuzetno efikasnim i sigurnijim za sve učesnike u saobraćaju. Kako je projektom ostao dio javne površine u i oko kružnog toka koji je faktički neiskorišten to su radnici JP Parkinzi uzeli na sebe i počeli sa uređenjem ovog zemljišta te ćemo u budućnosti imati situaciju i estetskog uređenja zemljišta u i oko kružnog toka koje će itekako uljepšati cjelokupan pojas i ovaj dio grada.

FOTOGALERIJA

Generalne informacije

IDENTIFIKACIONO POREZNI BROJEVI:

JIB:   4210144270001

PDV:    210144270001

BROJEVI BANKOVNIH RAČUNA:

SBERBANK:    1404051110000175