Uređenje kaldrme u starom dijelu grada

U okviru priprema javnih površina za 42. medjunarodni sajam šljive, radnici JP Parkinzi Gradačac su izvršili popravku kaladrme u starom dijelu grada kod sahat kule. Ovim je sačuvana autentičnost površine a i omogućeno nesmetano kretanje kroz ovu popularnu dionicu šetnice ka Gradini.

Generalne informacije

IDENTIFIKACIONO POREZNI BROJEVI:

JIB:   4210144270001

PDV:    210144270001

BROJEVI BANKOVNIH RAČUNA:

SBERBANK:    1404051110000175