Izvještaj o poslovanju JP Parkinzi za 2014. - u godinu

Na 27. redovnoj radnoj sjednici za 2015. godinu općinsko vijeće Gradačac je u okviru predloženog i usvojenog dnevnog reda, poda tačkom

12.  Izvještaj o radu i poslovanju javnih preduzeća na području općine   Gradačac za 2014. godinu.

razmatralo i usvojilo izvještaj o poslovanju JP Parkinzi.

Radi sveobuhvatne transparentnosti dostavljamo građanstvu na uvid tekst cjelokupnog dokumenta kojeg možete downloadovati u nastavku.

DOWNLOAD:

Izvještaj o poslovaniu za 20L4. godinu JP Parkinzi Gradačac

Generalne informacije

IDENTIFIKACIONO POREZNI BROJEVI:

JIB:   4210144270001

PDV:    210144270001

BROJEVI BANKOVNIH RAČUNA:

SBERBANK:    1404051110000175