Postavljene trotoar kugle

Radnici JP Parkinzi su izvršili postavljanje trotoar kugli, na većini trotoara u gradu.
U samostalnoj izvedbi bez angažovanja spoljnih saradnika izvršena j izrada i postavljanje kugli.

Svrha žutih polukugli je da spriječi neovlašteno i nezakonito parkiranje duž trotoara koje smo imali prilike vidjeti od stane nesavjesnih vozača. Također ove kugle samim time oslobađaju prostor na trotoaru za nesmetan hod pješaka i povećavaju njihovu sigurnost.

 

Generalne informacije

IDENTIFIKACIONO POREZNI BROJEVI:

JIB:   4210144270001

PDV:    210144270001

BROJEVI BANKOVNIH RAČUNA:

SBERBANK:    1404051110000175